Viking
kvartalet.

Juli 2021
Eksempel på mulig utvikling av Viking Kvartalet med hotell.

Oppgradering av infrastruktur.