Miljø og
bærekraft.

Miljøarbeid i eksisterende bygg og boliger.

Mange av framtidens boliger er allerede bygget. Derfor har vi fokus på å ta tak i utfordringer knyttet til eldre bygningsmasse som vi eier og forvalter. Vi reduserer klimavtrykket ved å:
  • Heve miljøkompetansen til beboere i eksisterende boliger.
  • Utvikle og tilby nye løsninger for å redusere miljøavtrykket i forvaltede boliger.

Sosial
bærekraft.

Sosial bærekraft er viktig for Viking Eiendom. Derfor må gode bolig- og byutviklingsprosjekter legge til rette for at mennesker kan møtes. Vi jobber for at våre prosjekter skal ha gode uteområder med sosiale møteplasser, lekeplasser, aktivitetsplasser og at det skal være tilrettelagt for fremtidig utvikling.

Grønn
infrastruktur.

Vi ønsker å utvikle gode boområder tilrettelagt for en grønn hverdag. Det skal være enkelt å gå, sykle og benytte kollektiv transport. I tillegg legges det i alle prosjekter til rette for bil- og sykkeldelingsordninger, samt lading av elbil.