Viking Eiendom - Logo

Et nordnorsk familieselskap med fokus på nyskapning og bærekraftig utvikling som vil bestå tidens tann.

Innovasjon og bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv.

Viking Eiendom er et familieselskap som utvikler verdier innenfor eiendom og reiseliv i Nord-Norge.

Fundamentet i vår virksomhet ligger i våre verdier for utvikling i Nord-Norge. Vi er drevet av å utgjøre en forskjell i samfunnet gjennom innovasjon og bærekraftige valg for framtidige generasjoner.

Viking Eiendom har en bred portefølje.

Vi har en bred og sammensatt portefølje bestående av hotell, næringsarealer og boliger.

I konsernet inngår også andre selskaper som driver innenfor hotelldrift, entreprenørvirksomhet, eiendomsutvikling og forvaltning av eiendommer.

Vårt fokus er å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for gode relasjoner mellom mennesker og omgivelsene.

Bærekraft og samfunnsansvar.

Vi tar miljø og bærekraft på alvor. Derfor har vi en tydelig klima- og miljøsatsing innen egen eiendomsmasse og nybygg. Vi skal bruke FNs bærekraftsmål som målstyring.