Viking Eiendom - Logo

Et nordnorsk familieselskap med fokus på nyskapning og bærekraftig utvikling som vil bestå tidens tann.

Viking Eiendom Logo

Et nordnorsk familieselskap med fokus på nyskapning og bærekraftig utvikling som vil bestå tidens tann.

Innovasjon og bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv.

Viking Eiendom er et familieselskap som utvikler verdier innenfor eiendom og reiseliv i Nord-Norge.

Fundamentet i vår virksomhet ligger i våre verdier for utvikling i Nord-Norge. Vi er drevet av å utgjøre en forskjell i samfunnet gjennom innovasjon og bærekraftige valg for framtidige generasjoner.

Viking eiendom har en bred portefølje.

Vi har en bred og sammensatt portefølje bestående av hotell, næringsarealer og boliger.

I konsernet inngår også andre selskaper som driver innenfor hotelldrift, entreprenørvirksomhet, eiendomsutvikling og forvaltning av eiendommer.

Vårt fokus er å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for gode relasjoner mellom mennesker og omgivelsene.

Bærekraft og samfunnsansvar.

Vi tar miljø og bærekraft på alvor. Derfor har vi en tydelig klima- og miljøsatsing innen egen eiendomsmasse og nybygg. Vi skal bruke FNs bærekraftsmål som målstyring.